Woningonderzoek

Een woningonderzoek bestaat o.a. uit het meten van:

 • Laagfrequente elektrische en magnetische velden
  (TV, computer, elektrische snoeren, verlichting, opladers, (radio)wekker en overige elektrische apparaten, hoogspanningsmast);
 • Hoogfrequente elektromagnetische velden
  (GSM / UMTS zenders, DECT, C2000, WiFi, magnetron, TV zenders, radar);
 • Uitgebreid slaapplaatsonderzoek;
 • Lichaamsspanningsmeting;
 • Elektrostatische velden;
 • De mate van ventilatie (CO2 meting);
 • De afwijking van het aardmagnetisch veld boven de matras;
 • De mate van netvervuiling op het lichtnet;
 • De kwaliteit van de aarding van het lichtnet.

Er wordt gebruik gemaakt van professionele meetapparatuur. Van de meting wordt indien gewenst een uitgebreid meet- en adviesrapport opgesteld. Het advies in het rapport geeft precies aan, welke maatregel(en) u kunt nemen om uw woonplek weer gezond te maken. De bouwbiologische norm SBM 2015 wordt gebruikt voor de interpretatie van meetwaardes.

Wanneer er grote aanpassingen aan het huis moeten plaatsvinden (bv. aanpassen elektrische installatie, afscherming), wordt het aanbevolen om na de sanering nogmaals een meting uit te laten voeren om er zeker van te zijn dat de elektrosmog nu verdwenen is.

lid vemes
Stralingsvrij Wonen is lid van Vereniging Meetspecialisten Elektromagnetische Straling. Dit is een samenwerkingsverband van deskundige en betrouwbare meetspecialisten in Nederland.