Nieuwsbrieven

 

Nieuwsbrief 6

Stralingsvrij Wonen

Stralingsvrij Wonen doet onderzoek naar elektromagnetische velden in uw woning en geeft advies om elektrosmog zoveel mogelijk te beperken. Elektrosmog is de verzamelnaam voor alle mogelijke vormen van straling, die wordt veroorzaakt door moderne elektronische apparatuur. Elektrosmog kan diverse gezondheidsklachten veroorzaken, zoals slapeloosheid, oorsuizen, vermoeidheid, hoofdpijn en hartklachten.

In deze nieuwsbrief:

Nieuwe producten in de webshop

Stralingsvrij Wonen heeft de webshop uitgebreid met een aantal producten waarmee u de elektrosmog kunt beperken. Naast stralingsarme DECT telefoons verkopen we nu ook bedrade telefoons, dubbelpolige schakelaars en aardingskabels voor laptops. Ook verkopen we het boek Elektrostress & Gezondheid. Dit is hét standaardwerk in Nederland over straling.

topcom deskmaster 4100 Stralingsvrije telefoon
Deze bedrade telefoon geeft totaal geen hoogfrequente straling, ook niet tijdens het bellen. Deze analoge bureautelefoon heeft alle functies van een moderne huistelefoon. Voor langdurige gesprekken kunt u beter een bedrade telefoon gebruiken dan een draadloze telefoon. Lees meer ...

tussenstekker Dubbelpolige schakelaar
Wist u dat er 50% kans is dat een apparaat dat uitgeschakeld is nog steeds onder spanning staat? Met een dubbelpolige schakelaar schakelt u 100% zeker de spanning van het apparaat! Ideaal voor apparaten in de slaapkamer. Lees meer ...


laptop aarding stekker Laptop aardingskabel
Met deze USB aardingskabel kunt u een laptop via een USB poort verbinden met een geaard stopcontact. Op die manier verlaagt u het elektrisch veld dat afgegeven wordt door de laptop gemiddeld met een factor tien! Lees meer ...


elektrostress en gezondheid Elektrostress & Gezondheid
Hét standaardwerk over elektrostress in Nederland. Dit boek geeft een makkelijk leesbaar overzicht van de gevaren van elektromagnetische velden. Moeten we ons nu echt zorgen maken of niet? Dit boek geeft praktische tips om eventuele schadelijk effecten te minimaliseren. Lees meer ...

Hoe zit het met de straling van de IPAD?

IPadIk krijg geregeld vragen hoe het zit met de straling van de IPad. Uit bouwbiologisch standpunt raadt Stralingsvrij Wonen de IPAD(2) af omdat deze tablet-PC geen mogelijkheden heeft om een bedraad netwerk of USB-apparaat te gebruiken. Met een IPAD moet je dus verplicht draadloos Internet gebruiken.
Tablet-PC's van andere merken hebben wel een netwerk- en/of USB aansluiting. Met deze alternatieven kunt u zonder hoogfrequente elektromagnetische velden werken.

Vrij Nederland: "De vuile oorlog over stralingsrisico's bij mobieltjes"

Health advice on using mobile phones Vrij Nederland van 12 nov. 2011 publiceerde een goed artikel met als kop ''De vuile oorlog over stralingsrisico's bij mobieltjes''. Dit artikel belicht de verschillende standpunten die wetenschappers innemen met betrekking tot de schadelijkheid van draadloze technologie. Er worden vraagtekens gezet bij de halsstarrige "niets aan de hand" houding van de commissie EMV van de Gezondheidsraad. Toch is er groeiend bewijs voor de negatieve gezondheidseffecten van mobieltjes. Het artikel is te lezen op de website van Vrij Nederland via de volgende link: www.vn.nl/Service/Over-VN/Artikel-Vrij-Nederland/Kankermobieltjes.htm.

Magneetveldarme masten blijken succesvol

hoogspanningslijnDoor de geleiders van de hoogspanningslijn in Veenendaal anders in de masten op te hangen, heeft de netbeheerder Stedin ervoor gezorgd dat de magnetische veldsterkte daar beduidend is afgenomen. Metingen door KEMA laat dit zien.
De middelste geleiders werden ‘een plek naar binnen’ opgehangen en de binnenste geleiders kwamen buiten te hangen. De magnetische velden heffen elkaar dan optimaal op. Door de fasedraaiing nam de veldsterkte gemiddeld af met een factor 2,5.
Bij nieuwe masten wordt deze techniek nu automatisch toegepast. Bij bestaande hoogspanningslijnen is het anders ophangen van de hoogspanningslijnen een mogelijkheid om de magnetische veldsterkte te beperken.

HF straling in slaapkamers wordt voor 82% zelf veroorzaakt

straling in slaapkamers De universiteit van Bielefeld heeft recent een studie gepubliceerd, waarin de hoogfrequente straling werd gemeten in slaapkamers. Het doel was om te bepalen hoe groot de bijdragen van verschillende bronnen (GSM, UMTS, DECT, Wifi, Digitenne, FM) was.

Wat blijkt: de belangrijkste bronnen zijn DECT telefoon en draadloos internet (Wifi).
Deze door de bewoners (en buren) zelf veroorzaakte straling was 82% van alle straling!

Er is dus veel stralingsreductie te winnen bij het saneren van de eigen woning van eigen draadloze apparatuur! Wilt u een woon- en slaapplek zonder straling, vervang dan eerst uw eigen DECT telefoon door een stralingarme of stralingsvrije telefoon. En zet ook de draadloze functie van uw Internet modem uit. Dan heeft u de belangrijkste bronnen te pakken.

Heeft u daarna nog steeds gezondheidsklachten, laat dan uw woning doormeten op elektromagnetische velden. Naast de hoogfrequente straling van buren en zendmasten in de buurt, kunt u ook last hebben van laagfrequente velden. Voorbeelden van veroorzakers hiervan zijn: verlichting, wekkers, elektronische apparatuur, elektriciteitssnoeren en dergelijke. In een standaard woononderzoek worden zowel de hoogfrequente- als laagfrequente velden gemeten.

Waarom is een huisonderzoek zinvol?

meetapparatuur Straling kan je niet zien, horen, ruiken, proeven (sommige gevoelige mensen kunnen overigens straling wel voelen). Daardoor zijn de meeste mensen onbewust van stralingsbronnen in hun omgeving en van het effect daarvan op hun gezondheid. Straling is een belasting voor het afweersysteem. Dit kan onder andere hoofdpijn, concentratieproblemen, slapeloosheid, hartritmestoor-nissen, oorsuizen en depressie veroorzaken.
Straling kan door allerlei bronnen worden veroorzaakt. Het is belangrijk om te weten wat er in uw situatie aan stralingsbron(nen) aanwezig is, alvorens u het kunt aanpakken. Door een huismeting uit te laten voeren, krijgt u een helder inzicht welke elektromagnetische velden er specifiek in uw woon- of werkplek aanwezig zijn en wat u kunt doen om uw woon- of werkplek weer gezond te maken. Wilt u meer weten over een huismeting, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

www.stralingsvrijwonen.nl   -   Tel. 0575 544544   -   E-mail