Nieuwsbrieven

 

Nieuwsbrief 5

Stralingsvrij Wonen

Stralingsvrij Wonen doet onderzoek naar elektromagnetische velden in uw woning en geeft advies om elektrosmog zoveel mogelijk te beperken. Elektrosmog is de verzamelnaam voor alle mogelijke vormen van straling, die wordt veroorzaakt door moderne elektronische apparatuur. Elektrosmog kan diverse gezondheidsklachten veroorzaken, zoals slapeloosheid, oorsuizen, vermoeidheid, hoofdpijn en hartklachten.

In deze nieuwsbrief:

Belangrijke doorbraak: mobiele telefonie mogelijk kankerverwekkend

world health organisationOp 31 mei 2011 heeft het IARC (International Agency on the Research of Cancer), onderdeel van de Wereldgezond-heidsorganisatie WHO, na een week vergaderen door 31 wetenschappers uit 14 verschillende landen bekend gemaakt dat zij hoogfrequente elektromagnetische velden (waar de mobiele telefonie gebruik van maakt) in gaat delen in groep 2b, mogelijk kankerverwek-kend. De WHO komt nu dus terug op haar jarenlang gevoerde standpunt dat mobieltjes ongevaarlijk zouden zijn. Mobieltjes worden nu ingedeeld in de categorie mogelijk kankerverwekkend zoals DDT.
Dit is een belangrijke ommezwaai, omdat veel overheden hun beleid baseren op instanties zoals de WHO. Overheden kunnen nu niet langer blijven vasthouden aan de verouderde opvatting dat elektromagnetische velden binnen de blootstellingslimieten geen gezondheidseffecten kunnen veroorzaken.

Raad van Europa roept op tot herzien van blootstellingslimieten

Health advice on using mobile phonesOp 6 mei 2011 publiceerde de Commissie voor Milieu, Landbouw en Regionale Zaken van de Raad voor Europa een rapport over de mogelijke gevaren en milieu-effecten van elektromagnetische velden. De commissie roept in haar rapport op tot verlaging van de emissienormen. Maar de commissie gaat verder. Zij wil dat speciale maatregelen getroffen worden om elektrogevoelige personen te beschermen en raadt aan alle draadloze apparatuur uit klaslokalen te verwijderen.

Samenvatting van het EU-rapport :
(vertaling van de originele Engelstalige samenvatting door de redactie van Stopumts)

De mogelijke gezondheidseffecten van zeer laag frequente elektromagnetische velden rond hoogspanningslijnen en elektrische apparaten zijn onderwerp van voortdurend onderzoek en beheersen voor een belangrijk deel de publieke discussie.
Terwijl elektrische- en elektromagnetische velden in bepaalde frequenties grote heilzame effecten hebben die in de medische wereld benut worden, blijken andere niet-ioniserende velden, of ze nu afkomstig zijn van laagfrequente electronica, hoogspanningslijnen of van bepaalde hoogfrequente velden op het gebied van radar, telecommunicatie en mobiele telefonie meer of minder potentieel schadelijke, niet-thermische, biologische effecten te hebben op planten, insecten en dieren als wel op het menselijk lichaam wanneer die blootgesteld worden aan stralingsniveau's onder de officiële veiligheidslimieten.
We moeten het voorzorgsprincipe respecteren en de huidige blootstellingslimieten herzien; wachten op onomstotelijk wetenschappelijk en klinisch bewijs kan leiden tot zeer hoge kosten voor de economie en de volksgezondheid zoals in het verleden al het geval was met asbest, geloode benzine en tabak, aldus de commissie.

Waarom is een huisonderzoek zinvol?

meetapparatuur Straling kan je niet zien, horen, ruiken, proeven (sommige gevoelige mensen kunnen overigens straling wel voelen). Daardoor zijn de meeste mensen onbewust van stralingsbronnen in hun omgeving en van het effect daarvan op hun gezondheid. Straling kan onder andere hoofdpijn, concentratieproblemen, slapeloosheid, hartritmestoor-nissen, oorsuizen en depressie veroorzaken.
Straling kan door allerlei bronnen worden veroorzaakt. Het is belangrijk om te weten wat er in uw situatie aan stralingsbron(nen) aanwezig is, alvorens u het kunt aanpakken. Door een huismeting uit te laten voeren, krijgt u een helder inzicht welke elektromagnetische velden er specifiek in uw woon- of werkplek aanwezig zijn en wat u kunt doen om uw woon- of werkplek weer gezond te maken. Wilt u meer weten over een huismeting, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Hoe leg ik netwerkkabels aan?

netwerk aanleggenWilt u de elektromagnetische straling van uw laptop en Internet modem niet in uw woning? Dan kunt u netwerkkabels aanleggen als alternatief voor een draadloos modem. Voor iedereen die daar tegenop ziet, nu de volgende link. Het computertijdschrift Computer Totaal geeft een duidelijke handleiding hoe netwerbekabeling in uw woning aan te leggen.

Pas op met de XBOX 360 spelcomputer

XBOX 360 spelcomputerTijdens woningonderzoekingen kom ik van alles tegen. Laatst bleef ik tijdens een woningonderzoek een hoogfrequent signaal meten, ook nadat ik zojuist allerlei computerapparatuur (draadloze router, muis, toetsenbord en diverse computers en laptops) had uitgezet. Wat bleek? De XBOX 360 zendt hoogfrequente straling uit om verbinding te maken met de spelconsoles, ZELFS ALS DE SPELCOMPUTER UIT STAAT. De enige manier om dit apparaat het zwijgen op te leggen is om de stekker uit het apparaat te trekken. Staat dit apparaat in of in de buurt van de slaapkamer, dan raad ik ten zeerste aan de stekker uit het stopcontact te trekken voor een goede nachtrust!

Mensen onder hoogspanningskabels uitgekocht

Bron: Nieuws.nl   9 juni 2011
hoogspanningslijn De staat gaat 1300 huishoudens die onder een hoogspanningskabel wonen uitkopen. Het wonen onder kabels is door onderzoekers in verband gebracht met leukemie.

Er is zo'n 500 miljoen euro nodig voor het uitkopen van de gezinnen, dat schrijft De Telegraaf op basis van een uitgelekte brief aan de Tweede Kamer.

Het geld voor de actie komt niet uit de staatskas. Alle Nederlanders gaan er via de energierekening aan meebetalen. Omdat het plan wordt uitgesmeerd over 25 jaar komen de kosten neer op ongeveer een euro per huishouden.

Hoeveel geld wordt uitgekeerd aan de betrokken huishoudens is nog onduidelijk. Dat hangt mede af van de waarde van hun huis. Het gaat om woningen die gemiddeld meer dan 400 nT (nanotesla) magnetische wisselvelden te verduren krijgen. De bouwbiologische SBM 2008 norm hanteert 100 nT als maximum voor de slaapplek. De oude norm van de overheid (tot 2006) was 100.000 nT!

Enkele ervaringen na huismetingen

Woononderzoek: "Bij het bellen had ik last van tintelende vingers en hoofdpijn. Ik maakte nog gebruik van een ouderwetse telefoon met draad, dus ik dacht dat het daaraan niet kon liggen. Paul heeft ons huis en ook de woonkamer doorgemeten en zo de stralingsbron ontdekt die dit veroorzaakte. Het bleek dat er een spanningsveld op de telefoon stond waar ik gevoelig voor was. Na aanpassingen aan het modem waren de klachten voorbij. Ik kan nu bellen zonder tintelingen of hoofdpijn te krijgen."

Werkplekonderzoek: "Ik werd snel moe als ik aan het werk was achter de computer en ik had last van tintelende vingers. Paul heeft deze werkplek voor me doorgemeten en ik kreeg aanbevelingen over hoe ik de hoeveelheid straling kon verminderen. Ik heb deze uitgevoerd. Het resultaat daarvan is dat ik duidelijk minder last heb van moeheid. Ik heb ook geen last meer van die tintelingen."

www.stralingsvrijwonen.nl   -   Tel. 0575 544544   -   E-mail