Nieuwsbrieven

 

Nieuwsbrief 15

Stralingsvrij Wonen

In deze nieuwsbrief:

Vind je deze nieuwsbrief interessant? Stuur hem gerust door aan je vrienden!

Oprichting vereniging meetspecialisten elektromagnetische straling

VEMES logo Afgelopen jaar hebben een aantal meetspecialisten, waaronder Stralingsvrij Wonen, de branchevereniging VEMES opgericht. De Vereniging Meetspecialisten Elektromagnetische Straling heeft ten doel de kwaliteit van metingen en kennis verhogen.Regelmatig komen de leden bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. Als een van de eerste publieksactiviteiten stond VEMES op de Nationale Gezondheidsbeurs in Utrecht. Zie hieronder voor een verslag hiervan. 

Gebruik IPad zonder Wi-Fi straling

IPad zonder Wi-FiEen IPad heeft geen netwerkaansluiting. Dus ben je met een IPad verplicht om draadloos te werken met Wi-Fi. Tot voor kort, want iemand heeft inmiddels uitgevonden dat je toch een netwerkkabel kunt aansluiten aan de IPad om bedraad en zonder hoogfrequente straling te werken op de IPad. Het vereist wat extra kabels en plugjes. Hoe? Dat zie je in deze (Engelstalige) YouTube video. Een collega van VEMES heeft dit getest, en het werkt prima.

Artsen: kinderen mogen buiten schooltijd maximaal 2 uur achter beeldscherm

Nederlandse artsen waarschuwen voor overmatig gebruik van beeldschermen door kinderen bij bijvoorbeeld tv-kijken, internetten en gamen. Volgens de medici hebben kinderen die langer dan twee uur per dag internetten, vaker last van slaapgebrek, depressie en angsten.

De gevaren van beeldschermgebruik voor kinderen zijn al langer bekend, maar tijdens een expertmeeting hebben verschillende Nederlandse artsen en afgevaardigden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de risico's op een rij gezet en adviezen voor ouders en artsen gepubliceerd in een artikel op Medisch Contact. De artsen wijzen naar onderzoeken waar uit blijkt dat een afname van motorische fitheid en een toename van overgewicht bij kinderen, waar in de afgelopen jaren sprake van is, deels te herleiden is tot beeldschermgebruik.

Ook waarschuwen ze voor slaapproblemen die het directe effect van het licht van beeldschermen kan veroorzaken door de onderdrukking van melatonineproductie. Vooral pubers zouden gevoelig zijn voor langdurig gamen en internetten en dit zou schoolprestaties negatief beïnvloeden en tot overgewicht en stemmingsstoornissen leiden. Daarnaast verwijzen de artsen naar internetverslaving en het Computer Vision Syndrome, waar 64 tot 90 procent van de mensen die meerdere uren per dag beeldschermwerk doen last van heeft. Het syndroom uit zich in vermoeide, branderige, droge of tranende ogen, hoofdpijn, dubbelzien en wazig zien.

Het advies aan ouders luidt daarom kinderen buiten schooltijd niet langer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm te laten, geen tv of smartphone op hun kamers te houden en ze minimaal een uur voor het slapen gaan niet achter een scherm te laten.

[Redactie]: en dan hebben we het nog niet over de elektromagnetische straling die allerlei klachten kan geven.

Frankrijk besluit wetten over de blootstelling aan straling aan te scherpen

franse scholen In Frankrijk werd op donderdag 29 januari 2015 een wet aangenomen die als een primeur in Europa verschillende maatregelen voorstelt om de bevolking beter te beschermen tegen elektromagnetische straling.
De wet hanteert een principe van ‘matiging’ en voorziet in:

  • Een wifi-verbod in crèches;
  • Voor basisscholen: uitschakelen WiFi wanneer niet in gebruik;
  • Draadloze apparaten moeten een handleiding bevatten die beschrijft hoe de WiFi-functie uitgezet kan worden;
  • In gebouwen of ruimtes waar Wi-Fi wordt aangeboden, moet dat bij de ingang worden aangegeven;
  • Aanbeveling om een handenvrije kit te gebruiken aan bij het bellen met de gsm. Reclame waarin men de gsm tegen het oor houdt wordt verboden (boetes van € 75.000);
  • Dit jaar nog wordt een informatiecampagne gelanceerd die zal aanmoedigen tot een voorzichtig gebruik van de gsm;
  • Verbod op reclame voor mobiele telefonie gericht op kinderen jonger dan 14 jaar;

Het oorspronkelijke wetsvoorstel ging nog een stuk verder en bepleitte onder meer een verlaging van de blootstellingsnormen, een WiFi-verbod dat ook voor basisscholen geldt en waarschuwingen voor de mogelijke gezondheidseffecten op de verpakking van draadloze producten. Ook al is de uiteindelijke wet sterk afgezwakt, toch betekent ze een belangrijke stap voorwaarts.
Bron: www.stopumts.nl, zie ook: www.kennisplatform.nl

De Nationale Gezondheidsbeurs

VEMES op de nationale gezondheidsbeurs

VEMES was aanwezig op de Nationale Gezondheidsbeurs op 5-8 maart in Utrecht. Onze meetspecialisten hebben in wisselende bezetting veel informatie gegeven over straling. Ter plekke werden meetinstrumenten gedemonstreerd om de straling van o.a. mobieltjes te meten en te laten horen. Elke dag is ook een lezing gegeven over straling en gezongheid. De meeste bezoekers weten ondertussen dat straling ongezond is. Er zijn nieuwe contacten gelegd met geinteresseerden en organisaties. Kortom: een geslaagde actie.

Mobiele telefoon verbruikt meer energie dan koelkast

energieverbuik mobieltje Al eerder berichtten wij hierover: het grootste deel van energieverbruik door websurfers vindt niet plaats op het mobieltje of de computer, maar in de datacentra die alle content opslaan en opdienen, blijkt uit het recent verschenen rapport ‘The cloud begins with coal’ van onderzoeksbureau Digital Power Group. Het rapport inventariseert het energieverbruik van het ‘digitale ecosysteem’.

Met een jaarlijks verbruik van 1.500 terawattuur nadert de sector nu de tien procent van het totale elektriciteitsgebruik wereldwijd. Omgerekend naar brandstof is dit zo’n vijftig procent meer dan de luchtvaartindustrie gebruikt. Alleen verlichting consumeert nog altijd aanzienlijk meer.

Wie wekelijks een uurtje video kijkt op zijn smartphone gebruikt daarmee evenveel energie als twee nieuwe koelkasten. In die berekening is het energieverbruik meegenomen in het datacenter waar de video staat en de computers die de video bij het mobieltje afleveren, maar ook de energie die nodig was voor de fabricage van de apparatuur.

De mobiele revolutie heeft ervoor gezorgd dat meer mensen meer tijd op internet doorbrengen. Daar komt nog eens bij dat draadloos transport van data meer energie kost dan via een kabel.

Per uur worden nu bijna evenveel bytes getransporteerd als in het hele jaar 2000 en het einde van de groei is nog lang niet in zicht. Binnen twintig jaar heeft het digitale ecosysteem waarschijnlijk verlichting ingehaald als ’s werelds voornaamste verbruiker van elektriciteit.
Bron: www.technischweekblad.nl

Waarschuwingsetiket voor smartphones en Wifi routers in Canada

Canada heeft een wet voorgesteld om zijn burgers te beschermen voor de onbekende lange termijngevolgen van straling uitgezonden door smartphones en Wifi routers. Als deze wet wordt aangenomen mogen retailers straks niet meer dit soort apparatuur verkopen voor algemeen publiek gebruik zonder etiket waarmee gewaarschuwd wordt tegen de mogelijke gezondheidsrisico’s van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden.

Met deze “C-648-wet” wil de regering de denkwijze over smartphones, Wifi routers, draadloze telefoons en baby monitors veranderen. Door de informatie te verduidelijken die al in de handleiding staat wil men het algemene begrip vergroten dat langdurig en intensief gebruik van smartphones serieuze potentiële risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid, vooral voor kinderen.

De initiator van deze wet is Minister Terence Young. Hij wordt ondersteund door C4ST, een stichting vergelijkbaar Stichting Stralingsbewustzijn i.o., welk zich inzet voor educatie en informatie van de Canadese bevolking en de overheid om hen te wijzen op de mogelijke lange termijngevolgen van straling. Initiatiefnemer hiervan is Frank Clegg, voormalig CEO van Microsoft Canada die zich nu als expert actief inzet voor stralingsbewustzijn in Canada.

Het feit dat een overheid nu een officiële lans breekt, betekent is een enorme stap voorwaarts in de strijd voor het Stralingsbewustzijn van draadloze apparatuur.
Bron: www.stralingsbewustzijn.nl

Vara Kassa over de Slimme meter

Kassa over de slimme meter Onlangs besteedde het televisieprogramma Kassa aandacht aan de slimme meter. Geen woord echter over de extra hoogfrequente straling die deze apparaten produceren. Elke slimme meter heeft een ingebouwde mobiele telefoon, die de meterstand regelmatig doorgeeft aan de netbeheerder. Kassa onthulde nog twee goede redenen waarom het niet zo slim is om over te stappen op de slimme meter. Ten eerste is de privacy niet gewaarborgd, een journalist heeft laten zien dat je het energieverbuik van anderen moeiteloos kan opgevragen. Heb je zonnepanelen, dan kan je ook beter ook een oude meter houden, want in 2020 wordt waarschijnlijk de regeling versoberd voor het teruglevertarief van zonnestroom. Staat de netbeheerder bij u aan de duur voor de installatie van een slimme meter? Wees slim en stuur de installateurs weg. Je mag de meter weigeren!

ECO router: Wi-Fi met 95% stralingsreductie

ECO Wi-Fi accesspoint Nieuwe modellen leverbaar via Stralingsvrij Wonen: Wi-Fi accesspoints die in rust 95% minder straling uitzenden. Vanaf: € 74,95.

Normale WiFi-routers voor draadloos internet verzenden onnodig 10x per seconde, 24uu per dag, een signaal, ook als ze niet worden gebruikt. Dit geeft veel elektrosmog in de buurt van de router.

De stralingsarme ECO-WiFi router lost dit probleem op. De zender wordt voor 90% van de tijd uitgeschakeld als de WiFi niet gebruikt wordt. Dit levert een enorme reductie van de stralingsbelasting nabij de router en het bespaart stroom. Verder is het zendvermogen instelbaar tot 95% reductie (het bereik van de router wordt daardoor kleiner). Hiermee is een totale stralingsreductie van 200x mogelijk! Bestel via de website.

www.stralingsvrijwonen.nl   -   Tel. 0575 544544   -   E-mail