Links en literatuur

Meer informatie is te vinden op:


Artikelen

Literatuur

  • Onzichtbare risico's in het draadloze tijdperk,
    Karel en Karoline van Huffelen
    Alles over mobieltjes, draadloos internet, snoerloze huistelefoons (DECT) en zendmasten.
  • Elektrostress & Gezondheid,
    dr. ir. Michiel Haas,
    Michiel Haas verklaart de invloeden van (elektro)magnetische velden en stralingen, behandelt beïnvloedende factoren in slaap- woon, en werkomgeving én geeft praktische tips hoe we schadelijke effecten minimaliseren.  Lees meer

Video's

Huisarts waarschuwt voor straling

1 juni 2012: reportage Zembla: ¨ziek van je mobieltje¨

Lezing op de TU Delft van Professor Lucas Reijnders