Bouwbiologische richtlijnen

De Nederlandse blootstellinglimieten zijn alleen opgesteld voor de korte termijn. De limieten voor hoogfrequente elektromagnetische velden bijvoorbeeld zijn gebaseerd op het opwarmen van het lichaam in een periode van zes minuten. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat het lichaam ook gevoelig is voor effecten anders dan opwarming. Deze biologische effecten (effecten op hersengolven, cellen, hormoonspiegel en DNA) zijn aangetoond bij meer dan 1000 maal lagere stralingsbelasting dan de Nederlandse overheidsnormen.

We hanteren de richtlijnen van SBM 2015 voor de slaapplek. Tijdens de slaap is het lichaam extra kwetsbaar voor onnatuurlijke belasting van elektrosmog. Voor de werkplek worden minder strenge richtlijnen gehanteerd.

SBM 2015

De bouwbiologische norm SBM 2015 geeft richtlijnen voor de interpretatie van niveau's van meetbare factoren die van invloed zijn op ons leefmilieu. Voor elk type belasting geeft deze norm vier niveau's aan:

 streefwaarde  : op dit niveau is er gegarandeerd geen effect op het menselijk lichaam
zwak : alleen hooggevoelige mensen hebben hier mogelijk last van
sterk : is vanuit bouwbiologische visie onacceptabel. In de regel dient hier gesaneerd te worden, omdat hier gezondheidseffecten zijn aangetoond
 
extreem : deze waarden vereisen consequente en snelle sanering

Elektrische wisselvelden (laagfrequent)

Veldsterkte V/m < 1 1..5 5..50 > 50
Lichaamsspanning mV < 10 10..100 100..1000 > 1000

Magnetische wisselvelden (laagfrequent)

Veldsterkte nT < 20 20..100 100..500 > 500

Elektromagnetische wisselvelden (hoogfrequent)

Veldsterkte gepulst µW/m2 < 0,1 0,1..5 5..100 > 100
Veldsterkte ongegepulst µW/m2 < 1 1..50 50..1000 > 1000

Elektrostatische velden

Oppervlaktespanning V < 100 100..500 500..2000 > 2000
Ontlaadtijd s < 10 10..20 20..30 > 30

Statische magneetvelden

Kompasafwijking o < 2 2..10 10..100 > 100


Voorbeelden: een elektrische veldsterkte van 20 Volt per meter op een slaapplek valt in de categorie sterk en is ongewenst. Vanaf een veldsterkte van 100 µW/m2 van hoogfrequente gepulste elektromagnetische velden spreken we van een extreme belasting, waar direct maatregelen dienen genomen te worden.