Advies

Een goed advies om uw leefomgeving weer gezond te maken kan niet alleen op afstand gegeven worden. De gebruikte bouwmaterialen, de locatie van de woning en de apparatuur in huis bepalen allemaal voor een belangrijk deel de stralingsbelasting. Daarom is het noodzakelijk om bij u ter plekke metingen te doen. Bij elke meting krijgt u advies over eventuele saneringsmaatregelen die u kunt (laten) uitvoeren. Sommige maatregelen zijn simpel en direct uitvoerbaar, bijvoorbeeld:

  • verplaatsen van elektrische apparatuur, snoeren e.d. (uit de buurt van het bed!)
  • elektrische wekker vervangen voor een batterij wekker
  • vervangen DECT telefoon door ECO-DECT of telefoon aan draad

Wanneer deze maatregelen niet voldoende effect geven, geven wij u advies over complexere maatregelen zoals:

  • het (laten) plaatsen van een netvrijschakelaar om de slaapkamer ’s avonds spanningsvrij te maken
  • het laten vervangen van (een gedeelte van) de elektrische installatie door betere aarding en/of afgeschermde leidingen
  • het afschermen van de ramen door middel van stralingsreducerende folies of gordijnen
  • het afschermen van de muren of plafonds/vloeren door middel van stralingsreducerend(e) verf, behang of ondertapijt

U krijgt advies op maat over de meest geschikte mogelijkheden voor stralingsreductie. Bij complexe saneringsmaatregelen kunnen we u begeleiden in de uitvoering. Het geven van het juiste advies is erg belangrijk om u niet te hoge kosten te laten maken en te zorgen dat de maatregel het beloofde effect geeft en geen negatieve neveneffecten heeft (afscherming van een zijde van de woning kan bijvoorbeeld leiden tot een reflectie van een andere bron, waardoor de belasting hoger wordt i.p.v. lager).

Door onze expertise geven we een praktisch advies waardoor uw woning weer een gezonde leefomgeving wordt.